Mým trvalým krédem je být vědomým nástrojem spravedlnosti.

Mnou vykonávaná advokátní praxe je z hlediska skladby klientely vesměs praxí založenou na dlouhodobém vztahu s klientem, na zásadách bezvýhradné důvěry a loajality. Pro stálé klienty vykonávám široké spektrum právních služeb.

Osobní zkušenosti vykonáváním advokátní praxe mám v následujících oblastech a tyto současně preferuji:

 • zastupování obchodních společnosti a fyzických osob v obchodních a občansko-právních řízeních před soudy v ČR
 • obhajoba fyzických osob v trestním řízení před soudy v ČR
 • zastupování poškozeného v trestním řízení před soudy v ČR
 • trvalé paušální zastoupení obchodních společností a fyzických osob
 • vymáhání pohledávek v exekučním řízení
 • úschova peněz a dokumentů
 • sepisy smluv a jiných právních úkonů v oblasti občanského a obchodního práva
 • zakládání a správa obchodních společností
 • zastupování věřitele v konkurzním řízení
 • zastupování věřitele v incidenčních sporech
 • zastupování obchodních společnosti a fyzických osob ve směnečném řízení
 • vypracování podání a zastoupení před Ústavním soudem
 • vypracování podání a zastoupení před Nejvyšším soudem
 • vypracování podání a zastoupení před Nejvyšším správním soudem

Advokátní kancelář JUDr. Petra Procházky vznikla jako následek počátku bilancování přínosu dosavadní profesionální praxe ve společné advokátní kanceláři, jejímž výrazem bylo založení samostatné firmy. Vznik nového subjektu byl iniciován se záměrem, co nejlépe využít jak pro klienty, tak pro sebe mnohaleté zkušenosti získané praktikováním advokacie.

JUDr. Petr Procházka se specializuje na privátní přístup ke klientovi, na základě individuální důvěry a empatického přístupu vždy ochoten a připraven věnovat klientovi více osobní péče než je obvyklé. Od počátku své advokátní praxe se věnuje poskytování téměř celého spektra právních služeb v rámci právního řádu ČR.

Filosofií mé praxe je stálé budování důvěry mezi mnou a mými klienty jako schopnosti lidí vzájemně spolu vyjít a dlouhodobě spolupracovat na společných cílech. Důvěra stojí na základech čestného a srozumitelného chování lidí, kdy ostatní lidé jsou schopni tuto důvěryhodnost rozpoznat a ocenit.